Skakels/Links

 

Genealogiese Vereniging van Suid Afrika (GSSA)

Produkte,Vergaderings en Takke

Products, meetings and branches

Genealogiese Instituut van Suid Afrika ( GISA)

Biblioteek, GEDCOM, SAG, Familie-Webwerwe

Library, GEDCOM, SAG, researchers, family Web sites

LDS-Family Search

Internationale  Geslagregisters  

Local and International  Family registers  

Nationale Argiewe

Indekse: Sterkennisse, boedels, verbande en ander

Index: Death notices, wills, bonds, etc.

TANAP

Resolusies van die politike raad             

Resolutions of the Political Council

VOC-Opvarende

 Name, stad van herkoms,  datums, kamer

 Names, city of origin, dates, chambers

VOC-Skepe

Skipnaam, kamer, tipe, kaptein, vaar- datums

Ship names, chamber, type, captain, voyage dates

Stamvaders

Stamvaders, skepe, slawe, geskiedenis      

Progenitors, ships, slaves, history      

e-Familie

Sterfkennisse ens.       

Death notices and other     

1820 Setlaars                                     

Skepe, groepe

Ships, parties and names

Cyndy' List                                        

Groot lys van hulpbronne

Comprehensive list of  genealogical sources

Richard  Ball Walters en ander Afrikaner families Walters and other Afrikaner families